Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Thực trạng việc xử phạt vi phạm thông qua camera giám sát


 Nhờ việc thường xuyên theo dõi, phân tích dữ liệu từ các thiết bị giám sát hành trình gửi về máy chủ, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt được hơn 1500 phương tiện vi phạm thông qua hình ảnh của camera (phạt nguội). 

 Thiết bị giám sát hành trình luôn cập nhật và cung cấp thông tin về hoạt động giao thông ở các địa phương và gửi về hệ thống giám sát của Tổng cục Đường bộ và ngay lập tức được cơ quan xử lí bằng cách gửi các văn bản, chỉ thị tới các Sở giao thông vận tải của địa phương đó đề nghị chấn chỉnh và xử lí vi phạm của các nhà xe cũng như các chủ phương tiện khác. 


 Người theo dõi đánh dấu phương tiện vi phạm trên carema giám sát 

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ, tính từ tháng 5/2014 đến nay đất nước ta đã có 48 địa phương sử dụng hình thức phạt nguội đối với các vi phạm giao thông. Theo đó, hơn 1500 phương tiện vi phạm giao thông đã bị các cơ quan chức năng tước phù hiệu 1 tháng (1019 xe), thu hồi chấp thuận khai thác tuyến 1 tháng (380 xe), từ chối cấp phù hiệu (100 phương tiện); các phương tiện chủ yếu vi phạm quy định về tốc độ. 


 Tiến hành phạt nguội vi phạm giao thông của các phương tiện 

Mặc dù việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm thông qua camera giám sát ở phần lớn các địa phương đem lại hiệu quả rất cao nhưng cũng còn một số địa phương chưa thực hiện theo hình thức này (Hà Nam, Hòa Bình, Lào Cai…) và bởi vậy tình hình giao thông còn nhiều nhức nhối. 

Việc sử dụng hình thức xử phạt nguội đem lại lợi ích lớn cho các cơ quan chức năng. Nhờ những thiết bị giám sát hành trình này mà công việc của họ trở nên đơn giản, hiệu quả hơn. Cũng nhờ có hệ thống camera giám sát, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cần phải quản lý việc tham gia giao thông sát sao và quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn giao thông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét